Wisseling van de wacht

Tijdens de voorjaarsvergadering van VVD Lopikerwaard, in Benschop, heeft het bestuur de voorzittershamer en portefeuilles aan hun opvolgers overgedragen. VVD Lopikerwaard is het Lokaal netwerk, waarin de voormalige partijafdelingen IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater deelnemen.

Onder bezielende leiding van Els de Graaff - van Meeteren heeft het netwerkbestuur de ledenvergaderingen en kandidatuur geleid in de vier Lopikerwaardgemeenten. In alle vier de gemeenten zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de 'local heroes' van de VVD  buitengewoon succesvol verlopen. De schuivende posities, als gevolg van de verkiezingsuitslag, maakte de bestuurswissel noodzakelijk.  

Woorden van dank
Scheidend voorzitter De Graaff sprak haar dank uit aan Denise van Holstein en Mathieu Andriessen, die respectievelijk het secretaris- en penningmeesterschap hebben overgedragen. Door respectievelijk verhuizing en verkiezing in de raad van Montfoort kwamen hun posten beschikbaar. De Graaff vond het een goede gelegenheid, om na vele jaren actieve dienst, ook de voorzittershamer over te dragen. Na woorden van dank aan Ben van Winden en Gijs Hoogenboom, beiden verkozen tot de raad van Oudewater en Marcel Sijbrandij (kandidaat Statenverkiezingen) volgde een warme ovatie voor de aftredende bestuursleden.

Nieuw netwerkbestuur
Met algemene stemmen heeft de ledenvergadering Huib Veldhuijsen, voormalig wethouder in IJsselstein, verkozen tot nieuwe netwerkvoorzitter. Secretaris is Marc Soeteman uit IJsselstein en penningmeester Mark Dijkman uit Oudewater. Commissielid Robbert Verheul uit Montfoort houdt zich bezig met opleiding en jong talent. Verwacht wordt dat de vijfde post, 'communicate', door een van de leden uit Lopik wordt ingevuld. Het nieuwe bestuur wil zich inzetten voor zichtbaarheid van het netwerk en verbinding met de lokale netwerken in de regio. Voor wie zich wil aansluiten, op LinkedIn is de netwerkgroep Liberaal Lopikerwaard ingericht. Het netwerk staat ook open voor liberalen die nog geen lid zijn van de VVD.