Ivo ten Hagen wethouder in Montfoort

In Montfoort is Ivo ten Hagen benoemd als wethouder voor de VVD. Onze fractie in Montfoort ging een coalitie aan met Progressief akkoord en Inwonersbelangen.

1 juni 2018 - Op donderdag 31 mei nam de gemeenteraad van Montfoort het hoofdlijnenakkoord van VVD, Progressief Akkoord en Inwonersbelangen aan. Fractievoorzitter Frank van Rooijen gaf een toelichting op de totstandkoming van het akkoord en beantwoordde vragen van de raadsfracties. Drie nieuwe wethouders werden benoemd. De VVD fractie in Montfoort is bijzonder trots en verheugd met Ivo ten Hagen als wethouder namens de Montfoortse VVD. Tot zijn portefeuille behoort ruimtelijke ordening, beleid en beheer openbare ruimte, ICT en informatievoorziening, economische zaken, vergunningverlening, natuur en landschapsbeheer en verkeer en mobiliteit.