Forumdebat Economie Lopikerwaard

Op woensdag 12 september organiseert Lokaal Netwerk VVD Lopikerwaard een forumdebat over economie in de Lopikerwaard. Trekken we de stadsregio in, zijn we de stadsregio of houden we werk dicht bij huis? Een forumdebat ter inspiratie voor de Provinciale Statenverkiezingen. We zijn te gast bij veilinghuis MPO I Heritage auctions Europe, aan de Energieweg in IJsselstein.

Een goede aansluiting van de N210 op de A2 is cruciaal voor de doorstroom van verkeer van en naar de Lopikerwaard, richting Eindhoven of Utrecht. Uitbreidingswensen en verkeersvraagstukken blijven in cirkeltjes achter elkaar aanrijden. Woensdag 12 september organiseert Lokaal Netwerk VVD Lopikerwaard  daarom een forumdebat met bestuurders, ondernemers en belangstellenden over  de economie in Utrecht-West. 

De bedrijfskringen in de Lopikerwaard zijn aangesloten bij het Bedrijvenplatform Utrecht-west en spreken vanuit dit platform twee keer per jaar het college van Gedeputeerde Staten. In de verslagen van deze bijeenkomsten komen termen terug als ‘lastig’, ‘gaan we onderzoeken’ of ‘zijn we over in gesprek’, waar het gaat om uitbreiding van bedrijventerreinen of het realiseren van infrastructuur. In de bijlage bij dit bericht het verslag van de bijeenkomst van 21 maart jl.

In aanloop naar de Provinciale Staten - en Waterschapsverkiezingen willen we de schrijvers van het provinciale verkiezingsprogramma inspireren over de bereikbaarheid van de Lopikerwaard van en naar de stadsregio, en de ambities van onze ondernemers. 

Netwerkbijeenkomst
Deelname staat open voor iedereen. Lid of geen lid. Woensdag 12 september, 20.00 uur. Inloop 19.30 uur. We worden ontvangen bij veilinghuis MPO Heritage Auctions Europe, aan de Energieweg 7 in IJsselstein. 
Vanuit het provinciale bestuur zijn gedeputeerden Dennis Straat (VVD) en Pim van den Berg (D66) aanwezig, beoogd VVD-lijsttrekker André van Schie en leden van de Statenfractie. De uitnodiging aan de politiek is breder. U ontmoet lokale volksvertegenwoordigers en drie van de vier economiewethouders uit ons netwerk nemen deelaan het forumdebat. Separaat zijn ook de ondernemersverenigingen benaderd. Tijdens de Haringparty Lopikerwaard van 22 juni jl. zijn daartoe intussen agenda's getrokken. Aanmelden: secratariaat@vvdlopikerwaard.nl


Programma 

19.30 uur inloop

20.00 uur welkomstwoord

20.05 uur inleiding gastbedrijf 
MPO I Heritage Auctions Europe. 

20.15 uur debatronde I 

20.55 uur pauze

21.10 uur debatronde II

21.50 uur conclusies ter inspiratie 

22.00 uur netwerkborrel en bitterballen