Anders naar rode contouren kijken

'Minder strak naar rode contouren kijken en meer naar wat nodig is voor de omgeving', stelde Ivo ten Hagen, wethouder van Montfoort, in het forumdebat dat woensdag 12 september door VVD Lopikerwaard werd georganiseerd. Wethouder Anastasia van der Lugt concludeerde dat, zelfs als je nog binnenstedelijk kan bouwen, je onmiddellijk tegen het liberale dilemma aanloopt van de bereikbaarheid. Naast wethouders Van der Lugt en Ten Hagen, namen gedeputeerden Pim van den Berg (D66) en Dennis Straat (VVD) deel aan het panel.

Het Lopikerwaard-debat vond plaats in veilinghuis Heritage Auctions in IJsselstein. Doel van de avond was de liberalen te inspireren bij het schrijven van hun provinciale verkiezingsprogramma. ‘Door de rode contouren zit de woningmarkt voor starters en jonge gezinnen op slot’, stelde Zenderstreeknieuws-journaliste Lysette Verwegen. Een stelling die werd bekrachtigd door een aanwezige makelaar. Debatleider Zohair el Yassini zette de stelling steviger neer: ‘Als je voor bebouwing in het groen bent ga je op de blauwe stoel zitten, ben je voor het behoud van de rode contour, ga je op de rode stoel zitten.’ Twee-derde van de kleine zestig aanwezigen koos de blauwe stoel. De keuze was zo strak dat zelfs politici die best een beetje aan de randen willen aanbouwen zich verdeelden over beide kleuren.

Wethouder Ten Hagen wilde zeker niet al het groen binnen de bebouwde kom offeren voor woningbouw. Het oprekken van de rode contour werd daarop met een ‘volmondig ja’ bekrachtigd op de twitter van de VVD fractie in Montfoort. Oud-gedeputeerde Joop Binnekamp vond het denken in rode contouren niet meer van deze tijd en vindt dat de mobiliteitsoplossing ook ‘buiten asfalt’ kan worden gevonden.   
Pim van den Berg en Dennis Straat namen onmiddellijk afstand van de stelling van AD journalist Peter Bekkering dat Utrecht, met al haar winkelcentra, als een vampier de omliggende plaatsen leegzuigt. De zaal was dat met hen eens: ‘Wij kunnen veel meer uitgaan van onze eigen kracht en de zondagen openstellen.’
Eén van de stellingen ontlokte uitspraken over de mogelijkheid die ondernemers geboden zou moeten worden om te groeien. Dit leek draagvlak te vinden.
Op een vraag waar provinciale politiek gemeenten raakt, gaf Anastasia van der Lugt aan dat zeker als het om bereikbaarheid gaat, of uitbreiding van bedrijventerreinen je onmiddellijk bij de provincie aan tafel zit. ‘Goede samenwerking tussen provincie en gemeenten is daarbij van groot belang.’ ‘Boven de inbreng van de individuele partijen is uiteindelijk het provinciale coalitieakkoord leidend voor de ruimte die er is’, vulde debatleider El Yassini daarop aan.   
De suggestie om de N210, behalve bij IJsselstein ook op de A2 bij Nieuwegein-Zuid aan te sluiten en daarmee het verkeer uit Lopik en IJsselstein te verdelen, werd niet door iedereen als vraagstuk ervaren. Verkeer uit Montfoort en Oudewater hebben de keuze via Woerden of Utrecht naar de A27 te rijden.
Netwerkvoorzitter Huib Veldhuijsen droeg het halve A4-tje over aan Statenlid Ron van Reenen. Hij   dankte namens zijn medebestuurders, de aanwezigen in de zaal en de panelleden voor hun inbreng. Een goede traditie bij de VVD is dat aan het einde van het debat de bitterballen worden binnengebracht.   

Foto's: Eike Michler