'Staten moeten dynamiek in provinciegemeenten faciliteren'

Fragment uit de nieuwjaarsspeech van netwerkvoorzitter Huib Veldhuijsen, uitgesproken op de nieuwjaarsreceptie van Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard op 12 januari 2019 in Montfoort. 'Het raakt ons als individuele Lopikerwaardgemeenten dat Utrecht is voorbestemd als stadsregio te blijven uitbreiden, zonder dat daar de kleinere steden en dorpen in mee kunnen of mogen groeien. Wanneer de VVD in de provincie daar niets aan veranderd, verworden onze oud-Hollandse stadjes tot de rustieke dorpen van morgen. Vertrouwde gezellige winkelstraten worden er donker van.'

Waarde liberalen,


Allereerst willen Mark, Marc, Robbert en ik - jullie een fantastisch, gezond en mooi liberaal 2019 toewensen.

Welkom bij de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard.

Tradities willen we koesteren, ook nu we als vier VVD teams aan elkaar verklonken zijn. Daarom een hartelijk welkom in De Heeren van Montfoort.  

We kijken terug op een jaar met een fantastisch verkiezingsresultaat in de vier Lopikerwaardgemeenten. Daarover is al veel gezegd.

Nog belangrijker is dat in de vier gemeenten de VVD in de colleges stuurt en al resultaten heeft kunnen boeken.

Versterken, doorpakken, orde op zaken brengen en het bieden van een jonge geest in een oude stad.

Van beschoeiing van de Lange Linschoten, de beeldkwaliteitsplannen van Oudewater, de koopzondagen in Montfoort, in Lopik aanpassing van het armoedebeleid en een toekomstbestendig sociale werkvoorziening en de ambtelijke ontvlechting in IJsselstein.

Ik zeg IJsselstein, want in Montfoort was de ontvlechting niet direct een wens. Samenwerking (of ambtelijke fusie was het, de bedrijfsnaam klopte niet) moet geen doel op zich zijn, maar een middel om de goede dingen te kunnen doen. Ik kan me herinneren dat de VVD het destijds in de raad van IJsselstein al gezegd had, samenwerking gaat vooral werken als er ook bestuurlijk wordt samengewerkt. Dat is wel een voorwaarde gebleken.

 

Toch hebben we ook een gezamenlijke politieke agenda. Althans de VVD teams in de vier Lopikerwaardgemeenten hebben dat. De colleges en gemeenteraden hebben natuurlijk hun eigen programma’s te volgen. Wanneer we de verkiezingsprogramma’s van de Lopikerwaardgemeenten naast elkaar leggen, willen we allemaal de dynamiek in onze eigen kernen behouden. Dat is belangrijk om de voorzieningen dichtbij te behouden.

Daar kunnen we als VVD sterk en gezamenlijk in optrekken. Dat draagt bij aan onze individuele identiteiten en aan onze identiteit als Lopikerwaard dat daar als verbindend landschap onder ligt.

 

Marc, Mark, Robbert en ik willen jullie daarin graag faciliteren.

We bedrijven daarmee niet direct politiek maar willen de verbindende schakel zijn tussen onze vier individuele ambities.

Zo organiseerden we in september een debatavond, onder bezielende leiding van Zohair, met stevige stellingen die ons allen raken. Ter inspiratie voor de schrijvers van het provinciale verkiezingsprogramma,

 

Wij hebben als bestuur van het regionaal netwerk VVD Lopikerwaard gemeend dat de provinciale programmatekst faciliterend moet zijn aan de programma’s van onze gemeenteraadsprogramma’s. Anders wordt de provincie een bestuurslaag dat het gemeentelijk belang in de weg zit en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarop hebben we vier amendementen ingediend bij regio-midden. Deze zijn vanuit onze achterban met verve verdedigd.

Het raakt ons als individuele Lopikerwaardgemeenten dat Utrecht is voorbestemd als stadsregio te blijven uitbreiden, zonder dat daar de kleinere steden en dorpen in mee kunnen of mogen groeien.

Wanneer de VVD in de provincie daar niets aan veranderd, verworden onze oud-Hollandse stadjes tot de rustieke dorpen van morgen. Vertrouwde gezellige winkelstraten worden er donker van. Misschien is dat niet erg, maar laat het dan een bewuste keuze zijn en laat het ons niet overkomen.

Gemeenten zijn goed in staat om zelf te bepalen of wat nodig is om de eigen dynamiek te behouden. Die contouren worden nu nog door de provincie bepaalt. Uit ons debat kwam naar voren dat dat niet meer van deze tijd is.

  

We vertrouwen erop dat Marcel Sijbrandij in de staten het geluid van de Lopikerwaard, zij het met eigen afwegingen en verantwoordelijkheden, goed vertaalt. Marcel vertegenwoordigt bij de eerste tien kandidaten zelfs de hele westzijde van Utrecht.
Voor dit soort keuzes is het van belang dat we lokaal krachtige besturen hebben. Dan helpt het niet als politici rollebollend over straat gaan. De gemeenteraadsverkiezingen hebben erin geholpen de klok weer op nul te zetten en met frisse blik tegen de agenda aan te kijken. De eerste persoonlijke wissels hebben alweer plaatsgevonden. Een nieuwe fractievoorzitter in Lopik, vanwege (een aardige reden) de verhuizing van Hugo... naar IJsselstein. Nick… heel veel succes toegewenst in je nieuwe rol. En (vanwege een onaardige reden), het verlies van Anastasia als wethouder in IJsselstein. Een moedig besluit na eenzijdig te zijn neergesabeld vanuit het publiek, waar we het uiteindelijk voor doen.

Wat ons nog meer geraakt heeft is dat we het hebben laten gebeuren dat een bestuurder roemloos de ring heeft moeten verlaten.

Met begrip voor de woorden van de VVD fractie, wil ik eraan toevoegen dat politici respectvol met elkaar om dienen te blijven gaan. Ook in zwaar weer.

Evenwel een warm welkom aan Kees Geldof. Alle VVD wethouders in de Lopikerwaard komen nu zoals we dat noemen - van buiten. Reden temeer voor Johan van Everdingen om naar Cabauw te verhuizen. Welkom in de Lopikerwaard. En er komen, als het mee zit, nog meer wissels Ben van Winden wellicht naar het Waterschap met daarop volgend een wissel in de gemeenteraad en mogelijk het netwerkbestuur.   

 

We hebben toegezegd deze bijeenkomst in te gaan op onze agenda van 2019. Natuurlijk, het debat in september wordt een vast item op de jaarkalender, we geven een moment invulling aan training, we hebben onze nieuwjaarontmoeting… het vierde item zal zien op de Lopikerwaard-agenda. Waar vinden we elkaar? Gaan we met de fracties over in overleg. Zo geven onze vier seizoenen invulling aan belangrijke pijlers van het Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard.

Ontmoeting, talentontwikkeling, verbinding en debat.  

Wij wensen onze vertegenwoordigers bij de Waterschapsverkiezingen Ben van Winden en Joost van Baaren veel succes… en steun. Marcel veel succes bij de statencampagne. Om te beginnen hebben we een donatie gedaan aan het campagneteam van Utrecht. Daarvoor ontvangen we een dag het aanhangbakkie van de VVD om een dag hamburgers te bakken en koffie te schenken bij vrijwilligers die een applaus verdienen. Dit in de aanloop naarde Statenverkiezingen. We zoeken een dag uit dat we daarmee in de Lopikerwaard op toernee kunnen.

 

Een toast op een dynamisch Lopikerwaard dat mag rekenen op een groeiende liberale achterban.